S ohledem na současný vývoj cen, Vám bohužel nemůžeme dlouhodobě garantovat uvedené ceny v našem e-shopu. Aktuální ceny Vám velice rádi sdělíme na vyžádání.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Polidar s.r.o. (dříve MVO) (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).
I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající
Polidar s.r.o., IČO 60617608, se sídlem Litvínovice 32 - Stecherův mlýn, 370 01 České Budějovice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 4231. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“. Dodavatel se zavazuje dodávat potřeby pro vybavení obchodů ze své nabídky specifikované v jednotlivých objednávkách zákazníka svým zákazníkům v České republice za těchto podmínek, které se vždy považují za nedílnou součást všech kupních smluv.

Kupující

Kupující v objednávce uvádí vždy svoji firmu (jméno), adresu a IČ (bylo-li mu toto přiděleno), případně údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
III. Provozní doba
Na adrese sídla společnosti Polidar s. r. o., Litvínovice 32 - Stecherův mlýn, 370 01 České Budějovice otevřeno:

po - stř    7,30-12,00   13,00-16,30

čt            8,00-12,00   13,00-16,30

pá           8,00-12,00   13,00-15,00
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.polidar.cz (24h denně, 7 dní v týdnu)
IV. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.polidar.cz
- prostřednictvím e-mailové pošty na adrese info@polidar.cz
- osobně
- telefonicky na tel.č.: 387 949 721, faxem na tel.č.: 387 949 710

Prodávající doporučuje kupujícímu uvádět v objednávkách následující údaje: obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ - je-li registrován jako plátce DPH, kód a název zboží dle ceníku, množství/počet balení/jednotkovou cenu, způsob odebrání a dopravy, doručovací adresu a všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Prodávající si vyhrazuje právo, odmítout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral nebo řádně nezaplatil objednané zboží.

Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží  bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, včetně příslušenství, a dokladů, v neporušeném obalu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady na balné a dopravu zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
VI. Platební podmínky
a) platba v hotovosti (při osobním odběru na adrese společnosti)
b) platba dobírkou (při doručení zboží hotovost přebírá od zákazníka zástupce přepravní společnosti)
c) platba předem (bankovním převodem na účet prodávajícího)
d) platba na fakturu (státní instituce, korporátní společnosti), odběr na fakturu je možný pouze na základě předložení závazné objednávky, která má potřebné náležitosti.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající kupujícímu vystaví daňový doklad ( fakturu, prodejku ).
Dodací podmínky - způsob dopravy
a) osobní vyzvednutí (zboží může převzít pouze kupující, případně osoba k tomu pověřená kupujícím)
b) zaslání zásilkovou službou  (službou DPD.cz v případě zásilek o hmotnosti do 31,5 kg a maximální délka nejdelší strany zásilky je 175 cm. Maximální obvodová délka 300 cm (2x šířka + 2x výška + 1x délka). U větších zásilek službou CargoExpres Geis CZ s.r.o.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, případné poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tj, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. V případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Kontrola funkčnosti zboží na místě není možná. Faktura (daňový doklad) je zasílána automaticky se zbožím. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím škodním protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu.  c) Skladovou dostupností se rozumí dostupnost zboží u nás či u našich dodavatelů.


VIII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží daňový doklad.
X . Závěrečná ustanovení